Lösningar

Marknadsföring förändras av den digitala utvecklingen!

Traditionella kanaler såsom TV och tidningar tappar tittare och läsare vilket betyder att företag måste hitta nya vägar att kommunicera med sina kunder. Mobiltelefonen har på kort tid blivit vår bästa vän. Studier visar att vi använder vår telefon omkring 150 gånger per dag och mobilanvändandet kommer att öka ytterligare de närmsta åren. Marknadsföring i den mobila kanalen blir allt viktigare och ShopJoy löser detta på ett nytt och innovativt sätt.

Hur kan du använda ShopJoy?

Det är lätt att använda ShopJoy. Du behöver iBeacons, tillgång till ShopJoy CMS och ett relevant innehåll som tilltalar dina kunder. Kunden behöver ha bluetooth på och en app installerad för att kunna ta emot kampanjerna.

Vilken app ska jag använda?

ShopJoy hjälper företag att bygga funktionalitet i din app genom att tillhandahålla ShopJoy SDK för både iOS och Android. Det är mycket enkelt att inkludera ShopJoys funktionalitet i en befintlig app.

För de som inte önskar att ha en egen app erbjuder vi, ett antal existerande partnerskap med media-, livsstils- och erbjudandeappar. Vänligen kontakta oss för att lära dig mer hur vi skapar stor räckvidd.

ShopJoy Content Management System (CMS)

ShopJoy CMS är en molnbaserad produkt, som hjälper företag att skapa kampanjer baserade på iBeacons. ShopJoy CMS är utvecklat tillsammans med våra kunder och erbjuder en enkel och bra användarvänlighet tillsammans med hög kvalitet. Plattformen innehåller all nödvändig funktionalitet för att skapa kontextuell marknadsföring, såsom kampanjhantering, kampanjhistorik, analysplattform och rollbaserad behörighetshantering. ShopJoy CMS fungerar med vald hårdvarutillverkare som följer iBeacon certifieringen, men fungerar bäst tillsammans med ShopJoy iBeacons.

Molnbaserad

ShopJoy CMS är utvecklad och baserad på Microsoft Azure, vilket ger hög tillgänglighet, skalbarhet och tillgång överallt hela tiden. Läs mer om Windows Azure här.

ShopJoy Analytics

ShopJoy analytics är en integrerad del av ShopJoy CMS.  Analysplattformen är en väldigt kraftig Business Intelligence plattform anpassad för att analysera stora dataserier. Plattformen är specialanpassad för ShopJoy och är baserad Business Intelligence från Manifact.

I analysplattformen kan en användare se statistik på antal besök, hur besökaren rör sig i butiken. Den erbjuder även möjligheten att analysera resultatet på en specifik kampanj, till exempel omvandlingsfrekvens. Därutöver kan rörelsen av besökare presenteras genom en heat map.

ShopJoy iBeacons

En iBeacon är en liten enhet som sänder ut en Bluetooth signal (Bluetooth Low Energy). En iBeacon består i stora drag av ett  Bluetoothchip och ett batteri. Teknologin är väldigt energisnål, ett batteri kan räcka upp till 24 månader.

Din smarta telefon uppfattar signalen från en iBeacon, vilken är unik och tillsammans med ShopJoy CMS kan placera din telefon och agera därefter, till exempel genom att presentera en kampanj. ShopJoy erbjuder två olika iBeacons, en för inomhusbruk med en snygg design och en för utomhusbruk.  Gemensamt för båda modellerna är att de har egenskaper som står ut jämfört med konkurrenterna.

  • Utbytbart batteri
  • Av/på knapp
  • Enkla att sätta upp
  • Möjlighet att printa din logga på
  • Miljövänliga

Tekniska detaljer

App integration
ShopJoy är designat så det enkelt kan integreras i din app genom några rader kod. Vi har ett väldokumenterat SDK för både iOS och Android. SDKn tar hand om ShopJoys kärnfunktionalitet, att leverera kampanjer. Innehållet av kampanjerna och hur de levereras i appen är helt upp till dig.

Vårt SDK är enkelt och kräver inte mycket av utvecklingsresurser. Det som krävs för att det ska fungera är egentligen bara telefoner som innehåller Bluetooth Low Energy.

iPhone: 4S eller nyare, iOS 7 or nyare krävs.
Android: Nästan alla modeller som har släppts de senaste åren. Android 4.3 (Jelly Bean) eller nyare krävs.
ShopJoy fungerar för närvarande inte på Windows Phone.

iBeacons
ShopJoy fungerar med alla iBeacons så länge som de använder UUID 9D07149D-23D5-4B30-BA5A-5214346460AF. Våra iBeacons säljs med vårt UUID konfigurerat.

Vänligen observera att du behöver iBeacons, och ett ShopJoy CMS konto + API nyckel för att sätta upp och implementera vårt SDK i din app. Kontakta oss för att få detta.

Innehållsintegration
Vårt CMS supporterar ett antal olika innehållstyper till exempel, vanlig text, HTML innehåll eller företrädesvis en URL. Vi kan även möjliggöra för tredjepartsinnehåll i vårt CMS. Som exempel har vi en API koppling till Svensk Kuponginlösen.

Säkerhet & integritet
Alla anrop är identifierade med din unika API nyckel. På så sätt kan vi kontrollera och hålla ordning på användarna. Detta gör det möjligt, så att bara din app fungerar med kampanjen du skapat. SDKn använder SSL kryptering i all app CMS kommunikation. Vi sparar ingen användarinformation, förutom en unik användaridentifikation (string), som kan bestämmas av din app.

Systemstabilitet
ShopJoy CMS är placerat på Microsoft Azure.